محصولات فایلستون ۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۲:۵۴:۴۲

نمونه سوالات حوزه علمیه قم + پاسخنامه

بانک نمونه  سوالات حوزه علمیه قم -همه پایه ها ۱ تا ۱۰- سالهای ۸۸ و۸۹ و ۹۰ و۹۱ و ۹۲ (خردادماه و شهریورماه = تجدیدی و ارتقایی)

در اینجا مجموعه ای بی نظیر از نمونه سوالات حوزه علمیه را برای شما کاربران عزیر مخصوصا طلاب قرار داده ایم که در جای دیگر نخواهید یافت .

نمونه سوالات قرار داده شده شامل نمونه سوالات خردادماه و شهریورماه سالهای ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ + تکمیل نواقصی آبان ۹۲ و خرداد ۹۳ می باشد. همانطور که می دانید نمونه سوالات شهریور ماه شامل  نمونه سوالات تجدیدی و نیز ارتقایی است .

هیچ دانلود ها یافت نشد
هیچ دانلود ها یافت نشد
هیچ دانلود ها یافت نشد
هیچ دانلود ها یافت نشد
هیچ دانلود ها یافت نشد
هیچ دانلود ها یافت نشد
هیچ دانلود ها یافت نشد

نمونه سوالات ورودی حوزه علمیه قم

کسانی که میخواهند به طور رسمی در حوزه های علمیه وارد شوند باید امتحان ورودی بدهند تا با بدست آوردن نمره مناسب وارد حوزه شوند.

در اینجا نمونه سوالات با ورودی های مختلف قرار داده شده اند که می توانید آنها را دانلود کنید.

هیچ دانلود ها یافت نشد
هیچ دانلود ها یافت نشد
هیچ دانلود ها یافت نشد
هیچ دانلود ها یافت نشد
هیچ دانلود ها یافت نشد