در صورتیکه کاربران گرامی دارای تلگرام می باشند می توانند از طریق تلگرام مشکلات خود را طرح کنند تا به موقع بتوانیم آن را حل کنیم.

برای ورود به تلگرام و ارسال پیام وارد شوید:

telegram id: @filestoon_help

افرادی که ریپورت هستند با ربات پیام رسان پیام ارسال کنند :

telegram bot : @fliestoonbot

یا به ایمیل سایت فایلستون: filestoon@gmail.com تماس بگیرید.