فایلستون

دانلود نمونه سوالات پاسخ داده شده حوزه علمیه قم


بانک نمونه  سوالات حوزه علمیه قم

همه پایه ها از ۱ تا ۱۰ -برای  سالهای ۸۸ و۸۹ و ۹۰ و۹۱ و ۹۲ (خردادماه و شهریورماه = تجدیدی و ارتقایی)

در اینجا مجموعه ی بی نظیر، نمونه سوالات حوزه علمیه قم را برای شما کاربران عزیر مخصوصا طلاب قرار داده ایم که در جای دیگر نخواهید یافت .

نمونه سوالات حوزه علمیه

نکته بسیار مهم:

– نمونه سوالات جواب داده شده هستند و نیازی به جست و جو به دنبال پاسخ آنها در کتاب نیست و به عبارت دیگراین نمونه سوالات همگی  کلید سوالات امتحانی می باشند.

– نوع فایلها pdf بوده و باید پس از خارج کردن فایل از حالت کمپرس با نرم فازارهای اجراکننده pdf  مثل adobe pdf reader  آن را استفاده کنید.

– نمونه سوالات قرار داده شده شامل نمونه سوالات خردادماه و شهریورماه سالهای ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ + تکمیل نواقصی آبان ۹۲ و خرداد ۹۳ می باشد. همانطور که می دانید نمونه سوالات شهریور ماه شامل  نمونه سوالات تجدیدی و نیز ارتقایی است .

– تنها پایه ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۹  دارای نمونه سوالا ت سالهای گفته شده به طور کامل می باشد، بقیه پایه ها در حال بروز رسانی و تکمیل شدن می باشد .

– باقی پایه ها شامل: خرداد سالهای ۸۸-۸۹-۹۰-۹۱  و شهریور سالهای ۹۰-۹۱

نمونه سوال حوزه

پایه اول

حجم هر فایل: متوسط بین ۱ تا ۳ مگابایت
تعداد کل نمونه سوالات۱۰۲ عدد
سال انتشار سوالات: برای ۶ سال:  ۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲ +تکمیل نواقصی ۹۲ و خرداد ۹۳
نمونه سوال برای دروس : آموزش فقه (۱۳ عدد) – منطق شهید مطهری (۱۱عدد) و منطق ۱ (۱۴ عدد) – نحو ۱ شامل: بدایه ( ۱۲عدد) ، هدایه و صمدیه (۱۲عدد) – قرآن ۱ ( ۱۱ عدد) – صرف ساده ( ۱۴ عدد)- تاریخ ۱ (۱۲ عدد) – عقاید ۱ (۱عدد) – اخلاق ۱ ( ۱ عدد)- تجوید ( ۱ عدد)

نکته : دروس عقاید ۱ و اخلاق ۱ و تجوید دارای یک نمونه سوال  برای تکمیل نواقصی ۹۲ می‌باشند.

پایه دوم

حجم هر فایل: بین ۱ تا ۳ مگابایت
تعداد کل نمونه سوالات ۱۳۸عدد
برای ۵ سال : ۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲ + تکمیل نواقصی ۹۲
نمونه سوال برای دروس : نحو ۲ و ۳ (هر کدام شامل نمونه سوالات شرح ابن عقیل و شرح سیوطی است) – منطق ۲ و ۳ – قرآن ۲ – تاریخ ۲ – عقاید ۲

پایه سوم

حجم هرفایل: بین ۱ تا ۳ مگابایت
تعداد کل نمونه سوالات۱۳۰ عدد
 برای ۵ سال : ۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲ + تکمیل نواقصی ۹۲
نمونه سوال برای دروس : نحو ۵ و ۴ ( مغنی)  – تجزیه و ترکیب – عقاید ۳ -اخلاق ۳ (منیه المرد) – تاریخ ۳ – بلاغت ( جواهر البلاغه  – مختصر المعانی ) – قرآن ۳

پایه چهارم

حجم هر فایل: ۱الی ۳ مگابایت
تعداد کل نمونه سوالات۱۰۰ عدد ( نهج البلاغه ۵ عدد و تاریخ ۱۵ عدد و باقی هرکدام ۱۶ عدد نمونه سوال )
برای ۵ سال : ۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲ + تکمیل نواقصی ۹۲
نمونه سوال برای دروس : فقه ۱و ۲(لمعه) – اصول ۱ (الموجز) – عقاید ۴ – تاریخ ۴ – قرآن ۴ – نهج البلاغه ۱

پایه پنجم

حجم فایل: ۱۶.۵ مگابایت
تعداد کل نمونه سوالات۱۰۶ عدد
برای ۵ سال : ۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲ + تکمیل نواقصی ۹۲
نمونه سوال برای دروس : فقه ۳ و ۴ و اصول ۲(هرکدام ۱۶ نمونه سوال) – تاریخ ۵ و قرآن ۵ و عقاید ۵ (هرکدام ۱۵ نمونه سوال )- نهج البلاغه ۲ (۶ نمونه سوال ارتقایی)

پایه ششم

حجم فایل: ۲۲.۹ مگابایت
تعداد کل نمونه سوالات۱۳۸عدد
برای ۵ سال : ۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲ + تکمیل نواقصی ۹۲
تعداد نمونه سوال برای دروس : فقه ۵ و ۶(کتاب لمعه) و اصول ۳  وعلوم قرآنی ( شامل علوم قرآنی عربی که به آن مختصر التمهید  می گویند و آموزش علوم قرآنی فارسی)  هرکدام ۱۶ عدد و  فلسفه (شهید مطهری) ۱۷ عدد  و علوم حدیث  ۱۵ عدد و نهج البلاغه ۶ و  تاریخ ۶ و حکومت اسلامی  نیز هرکدام ۶ عدد و آیین نگارش فارسی ۸ عدد  نمونه سوال دارند.

پایه هفتم

حجم هر فایل: متوسط بین ۱ تا ۲ مگابایت
تعداد کل نمونه سوالات۳۴ عدد
سال انتشار سوالات: برای ۳ سال:  ۹۰-۹۱-تکمیل نواقصی ۹۲ 
نمونه سوال برای دروس : فقه۱ (۵ عدد) – فقه۲ (۵ عدد)- عقاید (۵ عدد) – تفسیر (۳ عدد)- اصول ۱ (۷ عدد)- فلسفه (۹ عدد)

پایه هشتم

حجم هر فایل: متوسط بین ۱ تا ۲ مگابایت
تعداد کل نمونه سوالات۵۰ عدد
سال انتشار سوالات: برای ۳ سال: ۹۰-۹۱-۹۲-تکمیل نواقصی ۹۲  (اصول ۲و۳ سال ۸۸ را هم داراست.)
نمونه سوال برای دروس : رجال (۵ عدد) – فقه۳ (۱۱ عدد)- عقاید (۸ عدد) – تفسیر (۳ عدد)- اصول ۲ (۱۳ عدد)-  اصول ۳ (۱۰ عدد)

پایه نهم

حجم کل فایل ها: ۱۰مگابایت
تعداد کل نمونه سوالات۵۵عدد
برای ۴ سال:  ۸۸-۹۰-۹۱-۹۲ +تکمیل نواقصی ۹۲
نمونه سوال برای دروس : تفسیر المیزان – رجال – فقه ۴ و ۵ (مکاسب) -فلسه (نهایه الحکمه) کفایه ( اصول)

پایه دهم

حجم هر فایل: ۱الی ۲ مگابایت
تعداد کل نمونه سوالات۳۱ عدد
برای ۳ سال : به طور کلی برای سالهای ۹۰-۹۱-۹۲ + تکمیل نواقصی ۹۲
نمونه سوال برای دروس : اصول ۱(کفایه الاصول) ( ۷ عدد)- اصول ۲ (کفایه الاصول) ( ۵ عدد)- فقه ۶ ( ۷ عدد) – تفسیر ( ۲ عدد)- فلسفه ( ۷ عدد)- درایه الحدیث ( ۳ عدد)

دانلود نمونه سوالات حوزه علمیه قم

راهنمای خرید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا